Angelika Spač, medicinska sestra

Završila je srednju školu za medicinske sestre Mlinarska 2016. godine kada je upisala i studij sestrinstva na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu. Svojom vedrinom i otvorenošću brzo se uklopila u naš tim. Odgovorna, pristupačna i ljubazna pacijentima pruža mir i sigurnost.

Njezino područje rada su: protetska i implantološka instrumentacija, asistiranje, priprema pacijenta prije operativnog zahvata, sterilizacija.