fbpx

Manuela Miloš

Manuela Miloš, dr.med.dent.

Manuela Miloš, dr.med.dent.

Manuela Miloš diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od vremena studija aktivno je sudjelovala na brojim kongresima držeći oralne i poster
prezentacije. Koautorica je nekoliko članaka publiciranih u prestižnim časopisima poput
Dental Materials, BMC Oral Heath te Biomimetics. Primila je Posebno rektorovo priznanje
za postignuti uspjeh od međunarodnog značaja za osvojeno prvo mjesto a European Regional Organization of the Federation Dentaire Internationale FDI ERO Scientific Reward te Rektorovu nagradu za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.
Vrlo je ambiciozna, pedantna i posvećena poslu te kontinuiranim usavršavanjem nastoji
pružiti svojim pacijentima najbolju moguću uslugu.


Područje interesa: estetska stomatologija, protetika, ortodoncija, restaurativna stomatologija, endodoncija.