fbpx

Z ustanovitvijo leta 1971 v Zagrebu kot Stomatološka ordinacija dr. Jukić-Lauc s sedežem na naslovu Zagreb, Ilica 19, je začeta samostojna stomatološka dejavnost v Zagrebu. 

Z odločbo o ustanovitvi Stomatološke poliklinike Apolonija za stomatološko diagnostiko, protetiko in ortodontijo od 29. marca 1999 in zaprtjem Stomatološke ordinacije dr. Jukić-Lauc se sedež menja na naslov Zagreb, Varšavska 10.

S sklepom Trgovinskega sodišča v Zagrebu je izveden vpis novega Statuta 1. marca 2010.

Naziv ustanove je: STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA APOLONIJA.

Naziv ustanove v angleškem jeziku je:  APOLONIJA DENTAL CLINIC.

ZAŠČITNI ZNAK ustanove do 1. 1. 2019 je bil sestavljen iz horizontalno položenega ovalnega znaka, v katerem je vpisan naziv ustanove z velikimi garamond črkami, kjer je beseda Stomatološka nameščena ob zgornjem robu, beseda poliklinika pa ob spodnjem robu ovala. Beseda Apolonija se nahaja v sredini, nad njo pa se nahaja znak v obliki trikotnika, ki predstavlja tri osnovne dejavnosti ustanove in glagolične črke »A«, ki je vpisana znotraj trikotnika. Angleški znak namesto hrvaških besed Stomatološka poliklinika ima angleške besede Dental Clinic.

ZAŠČITNI ZNAK ustanove od 1. 1. 2019 je sestavljen iz črnega dvojnega kroga, v katerem je z zlato barvo vpisana velika tiskana latinska črka A s stilizirano krono, ki sestoji iz zoba zgornjega kočnika nad črko, ki s svojimi koreninami gre čez zgornji del kroga. Zraven se nahaja beseda Apolonija, napisana s črnimi črkami in v večjem formatu, medtem ko se pod njo nahajajo besede Stomatološka poliklinika v zlati barvi in v manjšem formatu. Angleški znak namesto hrvaških besed Stomatološka poliklinika ima angleške besede Dental Clinic.

KONTAKT

Varšavska 10/I
Zagreb
info@apolonija.hr

Računovodstvo in finance
Marina Đurović 01/4883800, marina.durovic@apolonija.hr

Pisarna za ravnateljstvo in projekte
Ivana Rimac 01/4883800, ured@apolonija.hr

Pisarna za naročila in odnose s pacienti
Antonela Lakoš 01/4883800, info@apolonija.hr

Pisarna za zavarovanja in nabavo
Ana Rajić 01/4883800, info@apolonija.hr

Pisarna za korporativne komunikacije
Suzana Drempetić 01/4883802, poliklinika@apolonija.hr

MŠ 01497260
DŠ 46057901754

Žiro računi

Zagrebačka banka Zagreb: HR5223600001101481091
Privredna banka Zagreb: HR6223400091110129290
Sberbanka Zagreb: HR6825030071100103825

V kolikor plačujete iz tujine,
potrebujete naslednje podatke:

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

SWIFT naslov: ZABAHR2X
IBAN: HR5223600001101481091

V skladu z Odločbo o ustanovitvi zdravstvene ustanove poliklinike od 29. marca 1999, je poliklinika vpisana v sodni register ustanov pri Gospodarskem sodišču v Zagrebu pod številko 080338341. Osnovni kapital v znesku 24.000,00 kun (štiriindvajset tisoč) kun je vplačan v celoti.

Besedila in slike na tej spletni strani so v lastništvu Stomatološke poliklinike Apolonija ali so odkupljeni ob upoštevanju pravice do intelektualne lastnine.

© Stomatološka poliklinika Apolonija – All Rights Reserved