fbpx

EU projekti

Naziv projekta

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Stomatološke poliklinike Apolonija kroz IKT

Korisnik projekta

Stomatološka poliklinika Apolonija za stomatološku dijagnostiku, protetiku i ortodonciju

Ukupan iznos projekta: 884.028,59 kn

Iznos EU potpore: 485.568,57 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 02.01.2020. godine do 03.03.2021. godine

Projekt ”Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Stomatološke poliklinike Apolonija kroz IKT” sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratki opis projekta

Ovim projektom Stomatološka poliklinika Apolonija uvodi informacijsko komunikacijsku tehnologiju koja će kvalitetno pratiti kontinuirani rast Poliklinike te će administrativno ujediniti sve djelatnosti koje se provode u Poliklinici. Informacijsko komunikacijska tehnologija nužna je za donošenje pravovremenih i utemeljenih poslovnih odluka, upravljanje rizicima, ljudskim potencijalima, financijama i računovodstvom, imovinom Poliklinike, marketingom, logistikom, nabavom, prodajom te strateškim planiranjem. 
 
Cilj 
 

Provedbom projekta Stomatološka poliklinika Apolonija uvodi informacijsko komunikacijsku tehnologiju sa svrhom optimizacije poslovnih procesa, integriranja poslovanja, povećanja učinkovitosti tijeka rada te poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima.

Projekt ”Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Stomatološke poliklinike Apolonija kroz IKT” sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
 

Naziv projekta

Izrada web stranice Stomatološke poliklinike Apolonija

 

Ukupna vrijednost projekta

89.025,00 kn, iznos koji je sufinancirala EU: 62.317,50 kn

Razdoblje provedbe projekta

Od 10.10.2018. do 10.05.2019.

 

Kratki opis projekta

Svrha projekta je izrada nove web stranice i provedba optimizacije domene, razvoj „front enda“ (pretvaranje .psd dokumenta u kodove) te „back enda“ koji uključuje razvoj pozadine i baze podataka web stranice. Provest će se provjera web stranice, njezinih funkcionalnosti te izvršiti prilagodba teksta za dovršavanje web stranice. Sadržaj web stranice bit će prilagođen spolnim i dobnim načelima te će biti dostupan svim korisnicima jednako. Za osobe s invaliditetom i prirođenim manama sadržaj stranice će se moći koristiti tipkovnicom, a tipografija i dizajn prilagodit će se ljudima koji imaju poteškoća s vidom ili upotrebom stranice.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je nova suvremena web stranica koja pruža ključne informacije i prenosi vrijednosti Poliklinike što će znatno pridonijeti povećanom interesu novih klijenata, a poboljšanom primjenom novih marketinških rješenja, jačanju tržišne pozicije i povećanju konkurentnosti.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. 

Projekt ”Izrada web stranice Stomatološke poliklinike Apolonija” sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osobe za više informacija

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Lauc – ravnatelj Stomatološke poliklinike Apolonija, tomislav.lauc@apolonija.hr

Marina Đurović, mag.oec. – zamjenica ravnatelja i voditeljica računovodstva, marina.durovic@apolonija.hr

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Stomatološka poliklinika Apolonija