fbpx

Ivona Bago

Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago, dr. med. dent., spec. endodontije z restorativno stomatologijo

Zunanja sodelavka
Doc.dr.sc. Ivona Bago, dr. med. dent.,

Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago je diplomirala na Stomatološki fakulteti v Zagrebu leta 2005. Med študijem je dobila Rektorjevo nagrado za znanstveno-raziskovalno delo. Specializacijo iz družinske stomatologije v KBC-ju Zagreb je dokončala leta 2010 in od takrat je zaposlena na Zavodu za endodontijo in restorativno stomatologijo Stomatološke fakultete v Zagrebu. Doktorirala je leta 2013 na temo uporabe laserja pri endodontskem zdravljenju zob. Leta 2014 je dokončala dvoletni podiplomski študij EMDOLA (European Master Degree in Oral Laser Application) na Univerzi Sophia Antipolis v Nici v Franciji. Je dobitnica štipendije Francoske vlade za študiranje v Franciji. Specializacijo iz endodontije z restorativno stomatologijo je dokončala leta 2015, leta 2016 pa je dobila znanstveni pedagoški naziv docenta na Zavodu za endodontijo in restorativno stomatologijo Stomatološke fakultete v Zagrebu. 

Je dobitnica Nagrade za najboljše znanstveno delo leta 2012, ki je dodeljuje Društvo univerzitetnih profesorjev in drugih znanstvenikov v Zagrebu. Od leta 2019 je vodja predmeta na podiplomskem doktorskem študiju Stomatološke fakultete Univerze v Zagrebu »Klinična in laboratorijska analiza uporabe laserja in aktivacijskih tehnik izpiranja v endodontiji«.

Od leta 2020 je vodja projekta Hrvaške znanstvene fundacije “Klinično in eksperimentalno raziskovanje lasersko aktiviranega fotoakustičnega toka in fotoaktivirane dezinfekcije pri endodontskem zdravljenju”.

Je avtorica velikega števila znanstvenih in strokovnih del v domačih in mednarodnih časopisih. Aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih kongresih. Bila je povabljeni predavatelj na Svetovnem kongresu World Federation of Lasers in Dentistry leta 2014 v Parizu. Od leta 2012 je redni predavatelj na letnih kongresih Hrvaškega endodontskega društva. Aktivno sodeluje pri tečajih trajnega izobraževanja na Stomatološki fakulteti in tečajih uporabe laserja pri endodontiji.

Od leta 2014 je tajnica Hrvaškega endodontskega društva in predstavnica Društva pri Evropskem endodontskem društvu.