fbpx

Kdo smo

S slikami skozi Apolonijo

Stomatološka poliklinika Apolonija je poliklinika za stomatološko diagnostiko, ortodontiko in protetiko. Utemeljena je petdesetletni tradiciji zasebne prakse in je ena izmed najstarejših zasebnih zagrebških poliklinik. Nastala je kot nadgradnja tradicionalne družinske Zobne ordinacije dr. Mire Jukić Lauc.

Naše vrednote in pristop

Z nenehnim izobraževanjem in najsodobnejšo tehnologijo Stomatološka poliklinika Apolonija svojim pacientom zagotavlja najbolj kakovostno zdravstveno zaščito. Smo ponosni na svoj položaj med najboljšimi ustanovami iz domene stomatologije. Skozi nenehno večanje zadovoljstva tako pacientov kot zaposlenih, si prizadevamo, da našim pacientom ponudimo najboljše storitve.

Naša misija je opogumiti in osrečiti paciente z lepim ter novim nasmehom. Z individualnim pristopom, znanstveno in tehnološko najbolj naprednimi postopki ter humanim in profesionalnim odnosom.

Naša vizija je biti prepoznani kot najkakovostnejša stomatološka poliklinika na Hrvaškem.

Spoštujoč našo misijo in vizijo smo usmerjeni na uporabnike naših storitev, to pa dosegamo skozi:

  • Izvrstnost – nenehno ponujamo najvišjo kakovost storitev.
  • Personaliziranost – individualno pristopamo k vsakemu pacientu/pacientki, da bi dosegli najbolj učinkovito zdravljenje.
  • Zasebnost – varujemo zasebnost pacientov/pacientk in zagotavljamo popolno diskretnost.
  • Različnost – spoštujemo in v svoje dnevne aktivnosti vključujemo širok krog ljudi in idej.
  • Odgovornost – stojimo za vsemi svojimi postopki z znanjem, poštenjem in humanostjo.
  • Tehnologijo – sistemsko izboljšujemo postopke zdravljenja z uvajanjem novih preverjenih metod in dosežkov.
  • Izobraževanje – nenehno izboljšujemo znanje vseh zaposlenih, da bi dosegli maksimalno stopnjo strokovnosti.
  • Učinkovitost – spremljamo in uporabljamo nove znanstvene in strokovne dosežke, kar dviguje raven točnosti, natančnosti ter uspešnosti naših terapij.
  • Tradicijo – pol stoletja vlagamo v kakovost.
  • Ljudje in timsko delo – s sodelovanjem in skupnim delovanjem ustvarjamo profesionalno in prijetno delovno okolje. Poliklinika Apolonija nenehno uvaja tehnološke dosežke in najsodobnejše metode zdravljenja na Hrvaško. 

Poliklinika Apolonija nenehno uvaja tehnološke dosežke in najsodobnejše metode zdravljenja na Hrvaško. Smo ena izmed tehnološko najbolj naprednih stomatoloških ustanov. Sistemsko, prvi na Hrvaškem, uvajamo nove napredne postopke in najsodobnejše sisteme ter tehnologije.

Tradicionalni zdravniški pristop, skrb za ljudi, individualizirana terapija in najsodobnejši načini zdravljenja so povezani na enem mestu. Vsak član naše ekipe je tukaj, da bi sodeloval pri ustvarjanju novih vrednot za naše paciente.

S prihodom v Apolonijo vstopate v polikliniko, ki svoje znanje in spretnosti prenaša v individualno skrb za vsakega pacienta, da bi iz nje prišli z večjim in lepšim nasmehom.

Pol stoletja tradicije

Apolonija temelji na polstoletni tradiciji zasebne prakse, uporabi najsodobnejše tehnologije in na nenehnem izpopolnjevanju vseh vej stomatologije. To so temelji na katerih še danes gradimo in sistemsko izboljšujemo naše delo. 

Dr. Mira Jukić Lauc je konec šestdesetih let prejšnjega stoletja ustanovila zasebno stomatološko ordinacijo, ki se je nahajala v Zagrebu na Ilici 19. 

Po večletnem delu v klinikah Švice in Nemčije dr. Jukić Lauc se je odločila v svoji ordinaciji ohraniti principe švicarske in nemške stomatologije ter individualno skrb za paciente/pacientke in njihove družine.

Od svoje ustanovitve in med dolgoletnim delom Stomatološka ordinacija dr. Jukić Lauc je v vsakodnevno prakso uvajala najsodobnejše tehnološke postopke in je postala ena izmed najpomembnejših zasebnih stomatoloških ordinacij tega časa. 

Na njenih principih se je naprej gradila Stomatološka poliklinika Apolonija, kakršno je poznamo danes.

Konec prejšnjega stoletja se je z odprtjem družbe in vzpostavitvijo novih družbenih ter poslovnih svoboščin pojavila potreba in možnost formiranja institucionalne oblike stomatološke ustanove, ki je prerasla okvirje stomatoloških ordinacij. 

Ustanovljena je bila Stomatološka poliklinika Apolonija, ki je v svojo dejavnost lahko uvedla nove ravni storitev in specialistično skrb za svoje paciente, število katerih je, zahvaljujoč dobri reputaciji, bilo vedno več. 

To je Stomatološki polikliniki Apolonija omogočilo razvoj in širjenje dejavnosti, pri čemer je ohranila principe, na podlagi katerih je nastala. Začetki digitalne tehnologije v stomatologiji so pacientom na Hrvaškem bili dostopni skozi sistemsko izboljševanje tehnologije, ki se je uporabljala pri vsakdanjem delu.

Povečanje števila zdravnikov je spremljalo njihovo sistemsko izobraževanje, da bi se ohranile temeljne vrednote, na podlagi katerih je poliklinika nastala. Rast poliklinike je bil in ostal organski. 

V preteklih par let je poliklinika šla skozi transformacijo sistema, da bi lahko dogovorila na nove izzive in potrebe današnjega časa ter, da bi lahko ohranila temeljne vrednote, na podlagi katerih je nastala.

Sistemska dinamična prilagoditev na novi čas in njegove zahteve je omogočila dodatno rast, ki je zavestno kontrolirana, da ne bi prišlo do izgub na kakovosti vrhunske stomatologije, obenem pa je omogočila ponujanje stomatološke oskrbe novim pacientom, kot tudi novim generacijam naših dosedanjih pacientov.

Naši pacienti so v središču pozornosti in njima se posveča maksimalen čas ter znanje. Na ta način ponujamo nenehno dolgoletno in zanesljivo stomatološko zaščito.

Številni med našimi pacienti so že tretja generacija družin, ki prihajajo v polikliniko. Pogled na stomatologijo v celoti nam omogoča izbiro najboljšega načina zdravljenja za vsakega posameznega pacienta.

Našim pacientom želimo dati varnost in zanesljivost za naše storitve, ker nam dajejo zaupanje, ki nas zavezuje, da imajo trajno ter uspešno stomatološko terapijo.

Zadovoljni pacienti, ki nimajo več stomatoloških problemov in strahov, so najboljši dokaz skrbi zdravnika in to je cilj, h kateremu stremimo in ki nas vodi pri vsakodnevnem delu.

Poleg skrbi za pacienta, Stomatološka poliklinika Apolonija razvija poslovanje, ki se odvija v skladu z znanstvenimi medicinskimi principi, pozitivno zakonodajno in sodobnimi etičnimi ter moralnimi normami. Vsakem našem pacientu mora biti zagotovljena najboljša zdravniška skrb in storitev.

Temelji našega odnosa do pacientov so v skladu tako s principi družbene kot finančne odgovornosti. Skrb in sočustvovanje z revnimi, šibkimi in nemočnimi sta globoko ukoreninjena v vsakem zaposlenem v naši polikliniki. Sistemsko in posamezno se pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo, in vsak naš zaposleni se razvija v tem duhu.

Menimo, da vsak človek mora biti enako spoštovan prav zaradi njegove drugačnosti. Stališče poliklinike je, da so principi človeških pravic in svoboščin temeljne vrednote sodobne družbe.

Globoko spoštujemo ideale razsvetljenstva in v središče postavljamo človeka in znanost. Menimo, da zdravljenje mora biti vodeno izključno z znanstveno potrjenimi dejstvi in principi stomatologije in/ali medicine, ki je zasnovana na dokazih (Evidence based dentistry / medicine).

Posvečamo se trajnemu upravljanju in izboljšanju okolja v katerem in s katerim živimo. Nenehno uvajamo nove postopke in protokole zaščite okolja ter skrbi za svet, ki ga puščamo naslednjim generacijam.

Osnova našega uspeha so naši zaposleni. Želimo ustvarjati raznoliko, varno in odprto delovno okolje, v katerem zaposleni lahko rastejo in se razvijajo kot posamezniki ter strokovnjaki v svojem delu.