fbpx

ISO standard v stomatologiji

ISO je okrajšava za »International organization for standardization« ali Mednarodna organizacija za standardizacijo.

Predstavlja nevladni organ za ugotavljanje standardov. ISO mednarodni standardi veljajo povsod po svetu.

Za področje stomatologije ne obstaja posebna standardizacija. Samo najbolj resne stomatološke ustanove so sprejele ISO protokole in jih uvrstile v svoje poslovanje.

ISO standardi v polikliniki Apolonija

ISO 9001

Stomatološka poliklinika Apolonija je že vrsto let nosilec ISO 9001 standarda za vse svoje procese in procedure, ki se nanašajo na vse paciente.

Ta standard zagotavlja kakovost, ki se nanaša na sposobnost, da dosledno ponujamo izdelke in storitve, ki zadovoljujejo naše paciente, ter, da za vse kar delamo uporabljamo zakone in regulativne zahteve.

ISO 9001 v Apoloniji se nanaša tudi na sistemsko željo, da povečamo zadovoljstvo svojih pacientov skozi čim učinkovitejšo uporabo sistema. Vsakodnevno si prizadevamo, da izboljšamo svoj način dela in se uskladimo z najnovejšimi potrebami trga.

ISO 14001

Apolonija prav tako ima ISO 14001 standard, ki vsebuje odredbe o skrbi za okolje. Želimo pokazati, da nam je zelo pomemben naš odnos do ohranjanja okolja in družbene odgovornosti.

Ta standard pri nas vključuje:

  • Izogibanje in varno rokovanje z nevarnimi ali potencialno onesnažujočimi materiali.
  • Zmanjšanje nastalih odpadkov.
  • Izboljšanje energetske učinkovitosti in varčevanja s stroški.
  • Ohranjanje naravnih virov, vključno z vodo, zemljo in dragocenimi minerali.

Naša dolžnost je zmeraj upoštevati zdravje pacienta in pacienta zmeraj popolnoma informirati o vseh možnostih njegovega zdravljenja.

Vse procedure in protokole v diagnostiki jasno definiramo in zmeraj stojimo za visoko ravnijo zaščite podatkov ter zasebnosti pacienta.

Stomatološka poliklinika Apolonija tradicijo staro 50 let povezuje z najsodobnejšimi protokoli zdravljenja in vrhunsko tehnologijo.

Vsakemu pacientu pristopamo individualno.

Obrnite se na nas s zaupanjem.