fbpx

Cjenik

CJENIK  
Stomatološki pregled 150,00 kn
Specijalistički pregled 300,00 kn – 400,00 kn
Svjesna sedacija 4.200,00 kn
ORTODONCIJA  
Ortodontska dijagnostika 530,00 kn
Fiksna terapija s metalnim bravicama 7.880,00 kn – 19.300,00 kn
Invisalign 5.250,00 kn – 27.175,00 kn
Retencija 3.300,00 kn 
ESTETSKI TRETMANI  
Uklanjanje zubnog kamenca 320,00 kn – 420,00 kn
Izbjeljivanje 630,00 kn – 2.100,00 kn
Dermalni filer 2.630,00 kn – 3.150,00 kn
Revitalizacijska terapija tkiva s PRGF 3.150,00 kn
RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA  
Ispun 210,00 kn – 520,00 kn
Privremeni ljekoviti uložak po kanalu 160,00 kn
Endodontsko liječenje jednog kanala 630,00 kn
Komplicirana endodoncija (obliterirani, zavijeni kanali) 210,00 kn
Revizija starog punjenja po kanalu 160,00 kn
UDLAGE  
Aligner udlaga 530,00 kn
Sportska udlaga 1.260,00 kn
Udlaga relaksacijska / repozicijska 3.150,00 kn
ORALNA KIRURGIJA  
Vađenje zuba 210,00 kn – 840,00 kn
Vađenje implantata 850,00 kn – 1.350,00 kn
Alveotomija 1.580,00 kn
Apikotomija 1.580,00 kn
PARODONTOLOGIJA  
Otvorena kiretaža po zubu 210,00 kn
Duboko čišćenje i poliranje korijena po kvadrantu 530,00 kn
Inicijalna parodontološka terapija 1.050,00 kn
IMPLANTOLOGIJA  
Navident digitalna navigacija 500,00 kn
Abutment 1.200,00 kn – 2.630,00 kn
Implantat 3.900,00 kn – 7.600,00 kn
Odizanje dna sinusa 2.580,00 kn – 5.900,00 kn
All on 4 41.100,00 kn – 50.400,00 kn
All on 6 58.900,00 kn – 68.250,00 kn
FIKSNA PROTETIKA  
Keramička krunica na metalu 1.800,00 kn
Krunica na implantatu 2.300,00 kn – 2.800,00 kn
Keramička krunica na cirkonu 2.500,00 kn
Keramička ljuskica 2.500,00 kn

CJENIK

 • Stomatološki pregled 150,00 kn
 • Specijalistički pregled 300,00 kn – 400,00 kn
 • Svjesna sedacija 4.200,00 kn

ORTODONCIJA

 • Ortodontska dijagnostika 530,00 kn
 • Fiksna terapija s metalnim bravicama 7.880,00 kn – 18.380,00 kn
 • Invisalign 5.250,00 kn – 27.175,00 kn
 • Retencija 3.150,00 kn – 3.500,00 kn

ESTETSKI TRETMANI

 • Uklanjanje zubnog kamenca 320,00 kn – 420,00 kn
 • Izbjeljivanje 630,00 kn – 2.100,00 kn
 • Dermalni filer 2.630,00 kn – 3.150,00 kn
 • Revitalizacijska terapija tkiva s PRGF 3.150,00 kn

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

 • Ispun 210,00 kn – 520,00 kn
 • Privremeni ljekoviti uložak po kanalu 160,00 kn
 • Endodontsko liječenje jednog kanala 500,00 kn
 • Komplicirana endodoncija (obliterirani, zavijeni kanali) 210,00 kn
 • Revizija starog punjenja po kanalu 160,00 kn

UDLAGE

 • Aligner udlaga 530,00 kn
 • Sportska udlaga 1.260,00 kn
 • Udlaga relaksacijska / repozicijska 3.150,00 kn

ORALNA KIRURGIJA

 • Vađenje zuba 210,00 kn – 840,00 kn
 • Vađenje implantata 850,00 kn – 1.350,00 kn
 • Alveotomija 1.580,00 kn
 • Apikotomija 1.580,00 kn

PARODONTOLOGIJA

 • Otvorena kiretaža po zubu 210,00 kn
 • Duboko čišćenje i poliranje korijena po kvadrantu 530,00 kn
 • Inicijalna parodontološka terapija 1.050,00 kn

IMPLANTOLOGIJA

 • Navident digitalna navigacija 500,00 kn
 • Abutment 1.200,00 kn – 2.630,00 kn
 • Implantat 3.900,00 kn – 7.600,00 kn
 • Odizanje dna sinusa 2.580,00 kn – 5.900,00 kn
 • All on 4  36.900,00 kn – 46.200,00 kn
 • All on 6  54.700,00 kn – 64.050,00 kn

FIKSNA PROTETIKA

 • Keramička krunica na metalu 1.800,00 kn
 • Krunica na implantatu 2.300,00 kn
 • Keramička krunica na cirkonu 2.500,00 kn
 • Keramička ljuskica 2.500,00 kn