fbpx

Tomislav Lauc

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Lauc, dr. med. dent., spec. ortodontike

Ravnatelj poliklinike

Prof. Tomislav Lauc je diplomiral leta 1997 na Stomatološki fakulteti v Zagrebu, naslednje leto pa je vpisal podiplomski študij na Stomatološki fakulteti v Zagrebu iz ortodontike in podiplomski študij na Naravoslovni – matematični fakulteti v Zagrebu iz antropologije. Je magistriral in doktoriral na področju antropologije in ortodontike, specialistični izpit iz ortodontike pa je opravil leta 2005.

Je profesor na Študiju antropologije na Filozofski fakulteti v Zagrebu, na Stomatološki fakulteti v Zagrebu in je gostujoči profesor na Stomatološki fakulteti v Sarajevu.

Je predsednik Hrvaškega ortodontskega društva HLZ in član Osrednjega odbora European Academy of Dento- Maxillo- Facial- Radiology. Je gostujoči član najbolj priznanega ortodontskega društva Angle Society of Europe kot tudi Ameriškega ortodontskega društva  (American Asociation of Orthodontists).

Je glavni urednik mednarodnega znanstvenega časopisa South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR) in recenzent ter član uredniških odborov več znanstvenih časopisov. Je avtor 30 originalnih znanstvenih in preglednih del v mednarodnih znanstvenih časopisih in 50 kongresnih izjav za javnost.

Je predsednik ali član 45 organizacijskih ali znanstvenih odborov mednarodnih znanstvenih ali strokovnih srečanj. Je soavtor 6 znanstvenih knjig. Nagrajen je bil z več znanstvenih nagrad, vključno s prestižno mednarodno nagrado Ambasador of Excellence in ameriško Dahlberg Award. Je stalni sodni izvedenec za področje stomatologije.

Poleg ortodontike se je izpopolnjeval na področjih implantologije, ki jo predava na Specialističnem študiju dentalne implantologije na Stomatološki fakulteti v Zagrebu, področju zdravljenja motnje čeljustnega sklepa, bioregenerativne kirurgije, 3D diagnostike in estetske rehabilitacije, ki so prav tako predmet njegovega delovanja in specialnosti.

Neizčrpna moč, delo in predanost, entuziazem, delavnost, obenem pa ljudskost, empatija in emotivnost do pacientov ga premika zmeraj vsaj en korak pred svojim časom. Zaradi tega je istočasno neizčrpen vzor, podpora in vodja za vse sodelavce, ki so s ponosom člani njegove ekipe.

Področje dela: veliki in zapleteni multidisciplinarni stomatološki posegi, ortodontika, dentalna implantologija, 3D diagnostika in terapija, digitalna stomatologija, oralna kirurgija.

Življenjepis (pdf)