fbpx
Search
Close this search box.

Darko Macan

Prof.dr.sc. Darko Macan, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije

Vanjski suradnik
Prof.dr.sc. Darko Macan, dr. med. dent., spec.

Prof. dr. sc. Darko Macan rođen je 1956. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine. Nakon četiri godine volontiranja od 1985. godine radi u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta u Zagrebu. Magistarski rad obranio je 1985. godine. Specijalistički ispit iz oralne kirurgije položio je 1989. godine. Stručno se usavršavao u zemlji i inozemstvu na studijskim boravcima i kursevima iz oralne i maksilofacijalne kirurgije (Glasgow, Ljubljana, Beč, Hanau-Wolfgang).

Disertaciju je obranio 1999. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2014. godine. Od 2001. ima status primarijusa. Predstojnik je Zavoda za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta, pročelnik Zavoda za oralnu kirurgiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava. Predsjednik je Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju, dva mandata bio je predsjednik Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju i tajnik Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata Hrvatskoga liječničkog zbora. Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz predmeta Pretklinička oralna kirurgija, Oralna kirurgija 1, voditelj predmeta Oralna kirurgija 2, Dentalna implantologija i Forenzička stomatologija. Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija. Na Medicinskom fakultetu sudjeluje u nastavi poslijediplomskog specijalističkog studija Maksilofacijalna kirurgija. 

Ukupno je objavio više od 200 radova. Autor je poglavlja nekoliko stručnih knjiga, pozvani predavač na brojnim domaćim i inozemnim skupovima, voditelj Ankylos implantoloških tečajeva u zemlji i inozemstvu.