fbpx

Darko Macan

Prof.dr.sc. Darko Macan, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije

Vanjski suradnik
Prof.dr.sc. Darko Macan, dr. med. dent., spec.

Prof. dr. sc. Darko Macan rođen je 1956. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine. Nakon četiri godine volontiranja od 1985. godine radi u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta u Zagrebu. Magistarski rad obranio je 1985. godine. Specijalistički ispit iz oralne kirurgije položio je 1989. godine. Stručno se usavršavao u zemlji i inozemstvu na studijskim boravcima i kursevima iz oralne i maksilofacijalne kirurgije (Glasgow, Ljubljana, Beč, Hanau-Wolfgang).

Disertaciju je obranio 1999. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2014. godine. Od 2001. ima status primarijusa. Predstojnik je Zavoda za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta, pročelnik Zavoda za oralnu kirurgiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava. Predsjednik je Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju, dva mandata bio je predsjednik Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju i tajnik Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata Hrvatskoga liječničkog zbora. Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz predmeta Pretklinička oralna kirurgija, Oralna kirurgija 1, voditelj predmeta Oralna kirurgija 2, Dentalna implantologija i Forenzička stomatologija. Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija. Na Medicinskom fakultetu sudjeluje u nastavi poslijediplomskog specijalističkog studija Maksilofacijalna kirurgija. 

Ukupno je objavio više od 200 radova. Autor je poglavlja nekoliko stručnih knjiga, pozvani predavač na brojnim domaćim i inozemnim skupovima, voditelj Ankylos implantoloških tečajeva u zemlji i inozemstvu.