fbpx

Darko Macan

Prof.dr.sc. Darko Macan, dr. med. dent., specialist oralne kirurgije

Zunanji sodelavec
prof. dr. sc. Darko Macan, dr. med. dent., spec.

Prof. dr. sc. Darko Macan je rojen leta 1956 v Zagrebu. Diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu leta 1980. Po štirih letih prostovoljnega dela od leta 1985 dela v Kliniki za kirurgijo obraza, čeljusti in ust v Zagrebu. Magistrsko delo je obranil leta 1985. Specialistični izpit iz oralne kirurgije je opravil leta 1989. Strokovno se je izpopolnjeval v državi in tujini na študijskih bivanjih ter tečajih iz oralne in maksilofacialne kirurgije (Glasgow, Ljubljana, Dunaj, Hanau-Wolfgang).

Disertacijo je obranil leta 1999, v znanstveno-pedagoški naziv rednega profesorja v trajnem poklicu je bil izbran leta 2014. Od leta 2001 ima status primarija. Je predstojnik Zavoda za oralno kirurgijo Stomatološke fakultete, načelnik Zavoda za oralno kirurgijo Klinike za kirurgijo obraza, čeljusti in ust KB Dubrava. Je predsednik Hrvaškega društva za dentalno implantologijo, dva mandata je bil predsednik Hrvaškega društva za oralno kirurgijo in tajnik Hrvaškega društva za maksilofacialno, plastično in rekonstruktivno kirurgijo glave in vratu Hrvaškega zdravniškega zbora. Na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu sodeluje pri dodiplomskem in podiplomskem pouku iz predmeta Predklinična oralna kirurgija, Oralna kirurgija 1, vodja predmeta Oralna kirurgija 2, Dentalna implantologija in Forenzična stomatologija. Je vodja podiplomskega specialističnega študija Dentalna implantologija. Na Medicinski fakulteti sodeluje pri pouku podiplomskega specialističnega študija Maksilofacialna kirurgija.

Objavil je skupaj več kot 200 del. Je avtor poglavij več strokovnih knjig, povabljeni predavatelj na številnih domačih in tujih srečanjih, vodja Ankylos implantoloških tečajev v državi in tujini.