fbpx

Ivona Bago

Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago, dr. med. dent., spec. endodoncije s restaurativnom stomatologijom

Vanjska suradnica
Doc.dr.sc. Ivona Bago, dr. med. dent.,
Izv.prof.dr.sc. Ivona Bago diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Tijekom studiranja je bila dobitnica Rektorove nagradu za znanstveno-istraživački rad. Specijalizaciju iz obiteljske stomatologije u KBC-u Zagreb završava 2010. godine i od tada je zaposlena na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. godine na temu primjene lasera u endodontskom liječenju zuba. Godine 2014. završava dvogodišnji poslijediplomski studij EMDOLA (European Master Degree in Oral Laser Application) na Sveučilištu Sophia Antipolis u Nici u Francuskoj. Dobitnica je stipendije Francuske vlade za studiranje u Francuskoj. Specijalizaciju iz endodoncije s restaurativnom stomatologijom završava 2015. godine, a 2016. dobiva znanstveno nastavno zvanje docenta na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Dobitnica je Nagrade za najbolji znanstveni rad 2012. godine, koju dodjeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu. Od 2019. je voditeljica je predmeta na poslijediplomskom doktorskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Klinička i laboratorijska analiza upotrebe lasera i aktivacijskih tehnika ispiranja u endodonciji”. Od 2020. godine je voditeljica projekta Hrvatske zaklade za znanost “Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenju”. Autorica je velikog broja znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima. Bila je pozivni predavač na Svjetskom kongresu World Federation of Lasers in Dentistry 2014. godine u Parizu. Od 2012. godine redoviti je predavač na godišnjim kongresima Hrvatskog endodontskog društva. Aktivno sudjeluje u tečajevima trajne izobrazbe na Stomatološkom fakultetu i tečajevima primjene lasera u endodonciji. Od 2014. godine je tajnica Hrvatskog endodontskog društva i predstavnica Društva pri Europskom endodontskom društvu.