Ana Kovačić, bacc.radiol.techn., dentalna asistentica i radiološki tehnolog

Rođena u Zagrebu, diplomirala na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, smjer radiološke tehnologije. Pedantna, staložena i odgovorna, sjajno se uklapa u orijentaciju našeg rada na 3D dijagnostiku i analizu.

Koordinira komunikaciju s pacijentima, priprema 3D radiološku dijagnostiku i radi na pripremi radnog i promocijskog materijala te dentalnom asistiranju.

Njezino područje rada su: protetska i implantološka instrumentacija, asistiranje, koordinacija s radiološkim laboratorijem, CBCT 3D dijagnostika.