Renata Kolarec, medicinska sestra

Završila medicinsku školu u Zagrebu. Nakon stjecanja iskustva u općoj medicini i kirurgiji zapošljava se 2002. godine u Stomatološkoj poliklinici Apolonija u kojoj prolazi i koordinira sve pozitivne transformacije sustava u ono što je danas naša poliklinika.

Izuzetna je osoba koja samom svojom prisutnošću sprječava gotovo svaki potencijalni problem i ako postoji, uspješno ga uklanja. Posjeduje izvrsne komunikacijske sposobnosti i topli i brižan odnos prema pacijentima i suradnicima. Vrijedna, marljiva i uvijek nasmijana i pristupačna. Svojom toplinom i humanim pristupom uklonit će svaki strah i učiniti ugodnim liječenje svakom pacijentu.

Njezino područje rada su: pretkirurška i kirurška priprema, ortodoncija, instrumentacija, asistiranje, odnos i komunikacija s pacijentima, realizacija protokola ISO standardizacije, priprema 3D dijagnostike.